Boka demo

ImagePilot

ImagePilot

ImagePilot är ett veterinärt PACS system från Konica Minolta.

ImagePilot är ett veterinärt PACS system från Konica Minolta. ImagePilot passar till den fristående kliniken med upp till 2TB lagringskapacitet (upp till 300 000 bilder). Web Viewing är en tilläggsfunktion vllket gör det möjligt att granska alla undersökningar i arkivet via en VPN linje, t.ex. i hemmet eller annan plats utanför kliniken.

Läs mer under Produktinformation

Boka en demo Kontakta oss för offert

Service & support

på samtliga produkter

Produktinformation

ImagePilot är ett veterinärt PACS system från Konica Minolta.

ImagePilot passar till den fristående kliniken med upp till 2TB lagringskapacitet (upp till 300 000 bilder). Web Viewing är en tilläggsfunktion vllket gör det möjligt att granska alla undersökningar i arkivet via en VPN linje, t.ex. i hemmet eller annan plats utanför kliniken. Backup sker normalt via DVD men kan även skötas helt automatiskt mot en server eller NAS enhet.

PatientCD med tillhörande granskningsmjukvara kan skrivas ut på ett enkelt sätt och bilder som ska skickas till SKK läggs enkelt på skrivbordet.

ImagePilot har kort och gott alla de funktioner som en veterinärklinik behöver, är gjort för veterinär verksamhet, är stablit och enkelt att använda.

ImagePilot ingår som standard när man köper ett framkallningssystem från Konica Minolta (AeroDR, Sigma eller Regius), men kan även köpas separat, ersätta befintligt PACS och kopplas till vilken DICOM kompatibel framkallare och modalitet som helst.

ImagePilot stödjer DICOM 3,0 WG25

Archive

With storage capacities up to 2TB, ImagePilot can archive up to 300,000 images on our expandable servers. And this can be expanded even further with add-on storage.

NAS/DVD Backup

Patient images and other data can be securely backed up using either the NAS or DVD backup tools.

PDI Output

Patient images can be written to CD or DVD in PDI format (With DICOM software). The images can be viewed by any PC.